information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

23-017-S01 - Uppsalamodell av allaktivitetshus i Gottsunda

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-017-S01
Projektägare organisationsnummer:
2120003005
Projektägare:
UPPSALA KOMMUN
Namn:
Uppsalamodell av allaktivitetshus i Gottsunda
Startdatum:
2023-09-04
Slutdatum:
2026-09-03
Unionens medfinansieringsgrad:
90%
Programområde:
C
Specifikt mål:
C1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Ja
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
75375
Stödmottagare ort:
UPPSALA
Interventionstyp:
163
Antal deltagare:
1200
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-017-S01

Projektet är ett treårigt ESF finansierat projekt med syfte att minska effekterna av barnfattigdom genom att stärka och utveckla organisation, metod och modell för samverkan kring barns och ungas delaktighet och fritidsaktiviteter i Gottsunda. Projektet är ett utvecklingsarbete kopplat till allaktivitetshus i Uppsala kommun.

Det övergripande syftet med allaktivitetshus är att utjämna skillnader i barns uppväxtvillkor och alla barns rätt till ett gott liv och meningsfull fritid. Genom att ge barn möjlighet till en aktiv fritid i närheten av viktiga trygga vuxna, bidrar vi till trygga sammanhang som kan ha stor betydelse för hur barnen lyckas i skolan och för hur det går för dem senare i livet.