information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

23-012-S01 - Samverkan för skolnärvaro - skola och socialtjänst

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-012-S01
Projektägare organisationsnummer:
2120000175
Projektägare:
SUNDBYBERGS KOMMUN
Namn:
Samverkan för skolnärvaro - skola och socialtjänst
Startdatum:
2023-09-30
Slutdatum:
2024-09-29
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Stödmottagare postnr:
17292
Stödmottagare ort:
SUNDBYBERG
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-012-S01

Att delta i undervisningen är en förutsättning för att nå kunskapskraven och för att tillvarata möjligheten till vidareutbildning, arbete och delaktighet i samhället. Bristande närvaro i skolan är en samhällsutmaning och orsakerna till frånvaron finns ofta både i och utanför skolan.

Denna förstudie syftar till att utveckla en strukturerad och välfungerande samverkan kring elever med långvarig och problematisk frånvaro där skolan på egen hand inte får bukt med frånvaron . Med hjälp av en behovsinventering, kartläggning och analys är målet att ta fram ett underlag kring hur långsiktiga strukturer och arbetsformer bör se ut för stadens interna samverkan mellan skola och socialtjänst, samt att identifiera befintliga och nya insatser inom både skolan och socialtjänsten som möter de samlade behoven hos dessa elever.

Det långsiktiga syftet är att förstudien ska identifiera vilken typ av organisation och vilka åtgärder som staden önskar bygga upp i kommande socialfondsprojekt. Förstudien förväntas därmed lägga grunden för ett mer djupgående projekt som aktivt arbetar med samverkan och tidiga samordnade insatser för elever från 13 år och uppåt med långvarig problematisk skolfrånvaro.