23-010-S02 - Stay in Västerbotten

Diarienummer:
23-010-S02
Namn:
Stay in Västerbotten
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2024-05-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2321000222
Projektägare:
REGION VÄSTERBOTTEN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
90189
Stödmottagare ort:
UMEÅ
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Stay in Västerbotten är en förstudie som drivs av Region Västerbotten. Idag lämnar många studenter länet efter sina studier på något av länets universitet samtidigt som arbetsgivare i regionen attraherar för få studenter sett till de behoven som offentliga och privata arbetsgivare har. Målet med förstudien är att hitta samverkan, arbetsprocesser, stärka kapaciteten och ta fram attraktiva erbjudanden som ökar antalet studenter som väljer Västerbotten för att arbeta, bo och leva. Genom att workshops, dialogträffar och ta del av framgångsfaktorer i andra regioner och vidare analyser samlas underlag inför en eventuell ansökan av ett genomförandeprojekt.