information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

23-006-S02 - Nya vägar för folkbildning och företagande

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-006-S02
Projektägare organisationsnummer:
2321000206
Projektägare:
REGION VÄSTERNORRLAND
Namn:
Nya vägar för folkbildning och företagande
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2026-09-30
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
87185
Stödmottagare ort:
HÄRNÖSAND
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-006-S02

Det finns idag alltför svag samverkan mellan folkhögskola som utbildningsform och de aktörer som främjar företagsutveckling. Andelen folkhögskoledeltagare som blir egenanställda är färre än från andra motsvarande utbildningsaktörer. Undersökningar från 2011 – 2018 visar att företagsamheten ökar marginellt mellan åren men skillnaden mot deltagare utanför folkhögskolan är fortsatt stor och för målgruppen deltagare på allmän kurs minskar antalet egenanställda i alla kommuntyper. Folkhögskolans deltagare tillhör ofta målgruppen unga med funktionsnedsättningar, utlandsfödda och deltagare med särskilda behov och hos denna grupp är ofta vägen till eget företagande mycket lång. Det finns svaga eller få samverkansstrukturer mellan folkhögskolan och företagsstödjande aktörer och detta gäller särskilt i den glesa geografin. Projektet vill fånga upp och stötta individen samtidigt som vi bygger starkare strukturer för långsiktighet i glesa miljöer.

Projektet förväntas resultera i att en ökad samverkan mellan företagsfrämjande aktörer och folkhögskolorna leder till en utvecklad utbildningsstruktur på folkhögskolorna som i sin tur leder till ett ökat entreprenöriellt lärande hos deltagarna. I ett långsiktigt perspektiv bidrar projektet till att det startas fler företag i länet, vilket i sin tur minskar arbetslöshet. Entreprenöriellt lärande bidrar också till ökad anställningsbarhet då dessa kunskaper allt mer efterfrågas inom näringslivet. Projektet förväntas även uppnå en ökad tillgänglighet hos målgruppen företagsfrämjande aktörer.