information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

23-002-S02 - Värmlands Unga i Arbete

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-002-S02
Projektägare organisationsnummer:
2120001850
Projektägare:
KARLSTADS KOMMUN
Namn:
Värmlands Unga i Arbete
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-06-30
Unionens medfinansieringsgrad:
60%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2B
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Norra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE31
Stödmottagare postnr:
65184
Stödmottagare ort:
KARLSTAD
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
400
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-002-S02

Den senaste statistiken från 2020 visar att andelen unga som varken arbetar eller studerar är fortsatt hög. I Värmland rör det sig om totalt 4031 unga, varav 1821 åldersgruppen 16–24 år (6,6 procent) och 2210 i åldersgruppen 25–29 år (12,5 procent), d.v.s. något högre siffror än riket som helhet. Problematiken kring unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) återfinns på både individ-, organisations- och strukturnivå. För att minska det personliga lidande som ett utanförskap innebär och minska de stora samhällsekonomiska kostnader det medför att unga människor inte kommer in i arbetslivet behövs insatser på alla tre nivåer, både med åtgärdande och förebyggande inriktning.

Genom projektet "Värmlands Unga i arbete" vill i tio kommuner i Värmland: Arvika, Filipstad, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng utveckla arbetet med unga som varken arbetar eller studerar. Målgruppen för projektet är unga och unga vuxna 16 – 29 år som varken arbetar eller studerar, med särskilt fokus på målgrupper som idag inte nås av kommunernas insatser. Dessa unga är t.ex. unga med utländsk bakgrund (som är en underrepresenterad grupp i kommunala insatser), unga i risk- eller missbruk samt unga som riskerar hamna i eller som befinner sig i kriminalitet.

Projektets mål är att deltagande unga i projektet har rustats med stärkande åtgärder så att de närmar sig arbetsmarknaden, kommer i arbete eller börjar studera.

Exempel på insatser i projektet för att identifiera och arbeta uppsökande, motiverande, rustande är samverkan med:
• Skola
• Socialtjänst
• Polis
• Fritid
• Ideella aktörer

Exempel på stärkande insatser i projektet:
• Samtalsstöd
• Individuell planering med samordnade parallella insatser
• Anpassad praktik
• Anpassade studier
• Vägledning
• Hälsofrämjande insatser

Insatser kan ges individuellt och i gruppverksamhet och ske i form av fysiska eller digitala träffar. Projektets insatser sker i samverkan med identifierade aktörer så som polis, kriminalvård och hälso- och sjukvård. Projektet ska också arbeta med att identifiera fler samverkansaktörer, bygga upp samverkansstrukturer för det brottsförebyggande arbetet kring målgruppen i kommunen och pröva brottsförebyggande insatser på struktur-, organisations- och individnivå.