23-002-S01 - Ung Nu Gävleborg

Diarienummer:
23-002-S01
Namn:
Ung Nu Gävleborg
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2321000198
Projektägare:
REGION GÄVLEBORG
Unionens medfinansieringsgrad:
60%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2B
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Norra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE31
Stödmottagare postnr:
80188
Stödmottagare ort:
GÄVLE
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
300
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Ung Nu Gävleborg är ett projekt som riktar sig till ungdomar som varken arbetar eller studerar och som är mellan 16-29 år. Syftet med projektet är att deltagarna ska ta del av insatser för att kunna övergå till arbete, studier eller att närma sig arbetsmarknaden. Projektet kommer att ta tillvara erfarenheter och metoder som gjorts i tidigare projekt bl.a. i projekten React-EU UNG Nystart och Omstart! vilket innebär ett stort fokus på individuella insatser. Utöver tidigare metoder och individfokuserade arbetssätt som används för målgruppen så vill projektet prova, en för kommunerna ny metod, baserad på BIP-studien (Beskæftigelses Indikator Projektet).

Under projektet kommer arbetsmarknadsenheterna att utforska hur de kan bidra i kommunernas brottsförebyggande arbete kopplat till en ny lag som kommer att ge kommunerna ett ansvar i det lokala brottsförebyggande arbetet.

Projektet pågår mellan den 1 september 2023 och avslutas den 31 augusti 2026 och kommer att bedrivas i följande kommuner; Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken, Söderhamn och kommer ledas av Region Gävleborg.