22-046-S13 - Fokus framtid

Diarienummer:
22-046-S13
Namn:
Fokus framtid
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000399
Projektägare:
KINDA KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
59040
Stödmottagare ort:
KISA
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
66
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Att unga vuxna lyckas etablera sig på arbetsmarknaden är av stor betydelse för deras utveckling och samhällets välfärd. För att lyckas med detta är en fungerande skolgång en nyckelfaktor. I Kinda kommun är det flera olika verksamheter som möter kommunens unga under deras skoltid och åren efteråt. För en del individer finns det behov av extra insatser och stöd för att underlätta vägen fram till vuxenlivet och självförsörjning. I kommunen har det identifierats brister i samverkan för unga i behov av samordnade insatser för att de ska klara av grundskolan, komma in på och slutföra gymnasieskolan samt att komma ut på arbetsmarknaden. Det finns behov av att skapa en mer sammanhållen process med individen i fokus.

Det här är ett samverkansprojekt mellan flera olika verksamheter med ambitionen att skapa en sammanhållen process för att minska risken för att unga hamnar i ett utanförskap.

Stort fokus kommer att läggas på individens behov av insats, samverkan mellan berörda verksamheter samt att skapa rutiner och strukturer kopplat till de samma.