22-046-S08 - SPIRA Sörmland

Diarienummer:
22-046-S08
Namn:
SPIRA Sörmland
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2220001792
Projektägare:
SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR I SÖRMLAND
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
61188
Stödmottagare ort:
NYKÖPING
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
335
Insats av strategisk betydelse:
Nej

SPIRA Sörmlands målgrupp är UVAS, unga som varken arbetar eller studerar, mellan 16 och 24 år. Projektägare är Samordningsförbundet RAR Sörmland. Sex av länets 9 kommuner har delprojekt och arbetar utifrån de lokala förutsättningarna som finns i den egna kommunen. Projektets mål är att bidra till att minska antalet UVAS i Sörmland genom stöttande aktiviteter. Det kan gälla att motivera dem som varit inaktiva under lång tid till att delta i aktiviteter eller att stötta och motivera till studier eller arbete. Projektet vill bidra till att målgruppen synliggörs så framgångsrika arbetssätt som används i projektet implementeras och finns kvar efter projektslut. Om projektansökan godkänns kommer projektet att starta första september 2023 och avslutas sista augusti 2026. Projektet planeras att utvärderas av extern utvärderare.