information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-046-S08 - SPIRA Sörmland

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-046-S08
Projektägare organisationsnummer:
2220001792
Projektägare:
SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR I SÖRMLAND
Namn:
SPIRA Sörmland
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
61188
Stödmottagare ort:
NYKÖPING
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
335
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-046-S08

SPIRA Sörmlands målgrupp är UVAS, unga som varken arbetar eller studerar, mellan 16 och 24 år. Projektägare är Samordningsförbundet RAR Sörmland. Sex av länets 9 kommuner har delprojekt och arbetar utifrån de lokala förutsättningarna som finns i den egna kommunen. Projektets mål är att bidra till att minska antalet UVAS i Sörmland genom stöttande aktiviteter. Det kan gälla att motivera dem som varit inaktiva under lång tid till att delta i aktiviteter eller att stötta och motivera till studier eller arbete. Projektet vill bidra till att målgruppen synliggörs så framgångsrika arbetssätt som används i projektet implementeras och finns kvar efter projektslut. Om projektansökan godkänns kommer projektet att starta första september 2023 och avslutas sista augusti 2026. Projektet planeras att utvärderas av extern utvärderare.