22-045-S01 - Inkluderingslyftet

Diarienummer:
22-045-S01
Namn:
Inkluderingslyftet
Startdatum:
2023-08-01
Slutdatum:
2026-07-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2220002485
Projektägare:
SAMORDNINGSFÖRBUNDET CENTRALA ÖSTERGÖTLAND
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
58220
Stödmottagare ort:
LINKÖPING
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
1000
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Både den danska studien BIP (Vaeksthusets kompetenscenter) och Christian Ståhls och Lena Strindlunds (Linköpings universitet) rapport, Vägen till arbetsgivarna (VTA) visar att det med relativt små medel går att förbättra resultaten i våra arbetsmarknadsåtgärder. Tack vare den nya kunskapen stiger andelen som når arbete och eller studier och den personal som arbetar i uppdragen upplever ökad mening och tillfredsställelse.

I en tid då antalet långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna stiger i takt med kostnaderna för välfärden och vi både har arbetskraftsbrist, ser långtgående effekter av ökad segregation och bristande inkludering och samtidigt möts av berättelser om att personalen hos de aktörer som är satta att erbjuda stöd och hjälp inte alltid har rätt förutsättningar till god arbetsmiljö, kunskap och redskap i sina uppdrag samt trivsel, ter det sig mycket angeläget att nå ut till fler om denna kunskap.

Projektet Inkluderingslyftet har som mål att utbilda och stötta personal (minst 1650 under 3 år) att omvandla den nya kunskapen från BIP och VTA till färdighet via Samordningsförbundet Centrala Östergötlands medlemmar och vidare till våra samverkansparter i Östra Mellansverige. Detta sker genom att utveckla och sedan erbjuda grund- och fördjupningskurser samt implementeringsstöd om BIP och VTA. Parallellt genomförs studier om vad som gör skillnad och hur det på bästa sätt kan spridas till fler. Allt i syfte att stärka befintlig personal och deras ställning på arbetsmarknaden.