information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-040-S05 - Invest in the future

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-040-S05
Projektägare organisationsnummer:
2120001157
Projektägare:
HELSINGBORGS KOMMUN
Namn:
Invest in the future
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
25189
Stödmottagare ort:
HELSINGBORG
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
450
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-040-S05

Forskning visar att barn och ungas val och handlingskompetens påverkas av deras sociala bakgrund, personliga fallenhet, sin självbild och vad de ser som möjligt att välja.

Undersökningar visar att det finns ett starkt samband mellan föräldrars inkomst och utbildningsnivå och skolresultat. Studier visar också att barn som växer upp i ekonomisk utsatthet eller har sociala problem i mindre utsträckning upplever delaktighet i samhället samt tenderar att ha sämre betyg i skolan jämfört med genomsnittet i landet (MUCF 2020).

Projektets utgångspunkt är att i nära samverkan med respektive skola och beskrivna samverkansaktörer arbeta med socialt inkluderande insatser riktade till barn och unga i syfte att uppmuntra aktiv inkludering, motverka stereotypa val i både skolan och arbetsliv, öka barn och ungas förståelse för vilka arbeten som finns och vägarna till dessa och öka inkluderingen på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande med insatser som fokuserar på motståndskraft och ger förutsättningar till att skapa social inkludering.

Vi vill därför utveckla en studie- och yrkesvägledning där eleverna inte bara ges tillgång till vägledning utan säkerställer att karriärlärandet sker som en pedagogisk process genom hela grundskolan och involverar vårdnadshavare som är en viktig påverkansfaktor.
Målgruppen är elever från 13 år med utgångspunkt i två utsedda grundskolor belägna i två av stadens socioekonomiskt utsatta områden. Elever i årskurs 7, 8 och 9 i nämnda skolor samt vårdnadshavare till eleverna.
Målet med projektet är att utveckla, systematisera och implementera en processinriktad kompensatorisk studie- och yrkesvägledning som ökar elevernas val- och handlingshorisont för att leda till hållbara framtidsval. Vi vill att den kompensatoriska studie- och yrkesvägledningen ska vidga perspektiv, motverka utanförskap och innehålla erfarenhetsbaserade inslag och aktiviteter som leder till fördjupade kunskaper för barn och unga - både insikt, utsikt och framsikt.
Syftet är att uppmuntra aktiv inkludering, motverka stereotypa val i både skolan och arbetsliv, öka barn och ungas och till viss del vårdnadshavarnas förståelse för vilka arbeten som finns och vägarna till dessa samt öka inkluderingen på arbetsmarknaden och tillgodose arbetsmarknadens kompetensförsörjning på sikt.
Vi tror att genom kompensatorisk studie- och yrkesvägledning kan vi höja elevernas motivation och handlingskompetens. Att eleverna känner mer motivation för sina studier och känner tillförsikt inför sin framtid kommer att avspegla sig på elevernas närvaro i skolan.