22-037-S02 - Kompetensförsörjning genom att spegla Malmö

Diarienummer:
22-037-S02
Namn:
Kompetensförsörjning genom att spegla Malmö
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001124
Projektägare:
MALMÖ KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
20580
Stödmottagare ort:
MALMÖ
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
80
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Kompetensförsörjning är en central fråga för framtidens välfärd och Malmö stad. Enligt Sveriges Kommuner och Regioners Personalprognos över 2021–2031 behöver välfärden anställa 410?000 personer på grund av demografins utveckling och pensioneringar. En av möjligheterna att möta det ökade behovet är att bredda rekryteringsbasen till alla personer som finns tillgängliga i arbetskraften oavsett kön, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet eller annan erfarenhet och bakgrund.

Malmö stad har även som mål att spegla malmöbornas skilda erfarenheter och bakgrunder i samtliga yrkeskategorier och chefsled samt att säkerställa en inkluderande och fördomsfri rekryteringsprocess för att nå ökad representation.

Förväntat resultat för projektet är att genom aktiviteter på individ- och organisationsnivå lyckas göra en förflyttning i frågan om att Malmö stad ska spegla malmöbornas skilda erfarenheter och bakgrunder i samtliga yrkeskategorier och chefsled och nå en ökad representation.

Projektet kommer huvudsakligen arbeta i sju olika aktiviteter: Dubbelt mentorskap, exitsamtal, kompetenshöjande insatser för rekryterare, medarbetare och chefer, utveckling av aktiva åtgärder, uppföljning av Malmö stads ledarskapsprogram samt framtagande av jämlikhetsdata. Projektet kommer innebära en kraftsamling och organisering i frågan som kommer skapa en förflyttning mot att Malmö stad bättre speglar malmöbornas skilda bakgrunder och erfarenheter.

Projektet kommer främst arbeta med fyra samarbetsförvaltningar inom Malmö stad men kommunicera lärdomar och implementera lyckade metoder i hela organisationen.