22-035-S05 - Omställning i West

Diarienummer:
22-035-S05
Namn:
Omställning i West
Startdatum:
2023-08-01
Slutdatum:
2025-07-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8024148689
Projektägare:
NÄTVERK WESTUM
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
45150
Stödmottagare ort:
UDDEVALLA
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
790
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Vi står inför en stor omställning och måste ta ett stort kompetenssteg för att klara detta. En omställning i samhället där fler befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och där det ändå finns ett mycket stort kompetensbehov hos nästan alla företag och organisationer. Vuxenutbildningen är och kommer förbli en viktig aktör för att minska klyftan och att få folk närmare arbete genom utbildning. Men också för att utbilda till det som arbetsmarknaden behöver.

Projektet "Omställning i West" har tagit avstamp i det behovet och ser att man på längre sikt har följande mål:
- Beslutsfattare som ser vuxenutbildningen som en motor för livslångt lärande och kompetensdistributör för arbetslivets framtida behov.
- Vuxenutbildning som kan nå nya målgrupper och utveckla sin verksamhet
- Personal som använder nya pedagogik, nya verktyg och stödjer elever på ett nytt sätt.

Projektet kommer därför att arbeta med ökad kompetens för vuxenutbildningens personal samt även till viss del organisationer och företag som samverkar med vuxenutbildningarna. Aktiviteterna kommer att ge personalen kompetens och möjlighet att utveckla den egna verksamheten och för att få ökad kvalitet i genomförande av sitt dagliga arbete.
Aktiviteterna kommer att bestå av föreläsningar, små kurser, Workshops på olika tema samt den viktiga dela, att ta del av andras goda exempel både lokalt, regional och internationellt.

Westum, stödsökande, är ett nätverk i form av en förening och består idag av 41 kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige. Westum önskar utveckla ett hållbart system för kommunalt samarbete och stödja förbättringen/utvecklingen av befintliga strukturer och har sedan 2003 främjat samverkan kring lärcentra-utveckling för sina medlemmar och andra projekt för att nå verksamhetsmålen kring:
1. Strategisk kompetensförsörjning, 2. Utveckla flexibel leverans av utbildningar, 3. Internationell samverkan, 4. Stärka nätverk och kompetensutveckling.

Samverkansparter i denna ansökan är 6 medlemmar inom Nätverk Westum, alltså kommunala vuxenutbildningar inom Västra Götalandsregionen och Halland.
-Mölndal Kommun
-Kunskapsförbundet Väst - För Vänersborg och Trollhättan kommuner
-Falkenbergs Kommun
-Bengtsfors Kommun - med samarbete med kommunerna i Dalsland
-Lysekils Kommun - med samarbete mellan kommunerna i Bohuslän
-Lidköping Kommun -Campus Västra Skaraborg med samverkan för 5 andra kommuner

Dessa har arbetat fram egna lokala arbetsmål utifrån den övergripande problemsammanställningen som gjordes gemensamt. De kommer därför att vara de som medverkar i mest aktiviteter. Men även andra av Westums medlemmar kommer att kunna ta både av aktiviteter och resultatet.
Projektet beräknas starta 1 augusti 2023 och pågå under 2 år.