information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-035-S04 - FAVO - Fler Anställda i Vård och Omsorg

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-035-S04
Projektägare organisationsnummer:
2220000265
Projektägare:
GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
Namn:
FAVO - Fler Anställda i Vård och Omsorg
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2025-08-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
40222
Stödmottagare ort:
GÖTEBORG
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
700
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-035-S04

Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för de 13 medlemskommunerna i Göteborgsregionen (GR). Inte minst inom de kvinnodominerade sektorerna äldreomsorg samt funktionsstöd behöver kraftfulla insatser göras. Senaste åren har stora satsningar gjorts i Göteborgsregionen för att möta utmaningarna med kompetensförsörjningen. Sedan 2020 har GR drivit branschråd inom äldreomsorg och nyligen beslutade socialcheferna i GR-kommunerna att starta upp ett branschråd inom funktionsstöd. I detta projekt vill vi utveckla och stärka strukturerna i de två branschråden för äldreomsorg samt funktionsstöd, med syfte att tillgodose branschernas behov av kompetensförsörjning. Projektet har identifierat sex olika delmål.

Äldreomsorg
- Stödja kommunernas lokala utvecklings- och förändringsarbete med en gemensam karriärvägsmodell
- Ta fram, testa och tillämpa en gemensam mentorskapsmodell

Funktionsstöd
- Höja kunskapen om funktionsstöd bland allmänhet och politiker
- Förbättra arbetsvillkoren inom funktionsstöd
- Utveckla grundutbildningen eller ta fram en ny grundutbildning för personal inom utförarverksamheterna
- Differentiera yrkesrollerna inom funktionsstöd ytterligare

Genom de olika delmålen kommer strukturer att utvecklas som svarar mot nya kompetensbehov och att möta individers behov av en stabil ställning på arbetsmarknaden. Insatserna kommer också att skapa möjligheter för arbetsgivare att få tag i relevant kompetens samt bidra till att innehållet i utbildningar matchar de behov som arbetsgivare ställer. Insatserna kommer såväl vara på organisatorisk/strukturnivå som kompetensutvecklingsinsatser som riktar sig till yrkesverksamma individer.