information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-035-S02 - BESÖK

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-035-S02
Projektägare organisationsnummer:
5567169338
Projektägare:
Södra Bohuslän Turism AB
Namn:
BESÖK
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2025-08-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
44430
Stödmottagare ort:
STENUNGSUND
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
165
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-035-S02

Projekt BESÖK syftar till att stärka besöksnäringsföretagens omställningsförmåga genom kompetensutveckling och nya samarbetsmodeller i Södra Bohuslän mellan perioden 2023 augusti 2025 juli.
Inom projektet erbjuds kompetenshöjande insatser till företagare och deras anställda samt andra aktörer såsom politiker och kommunanställda som har funktioner som påverkar besöksnäringen i området.
Södra Bohuslän Turism AB ansvarar för projektets genomförande samt implementering av projektresultat i ordinarie verksamhet för att skapa bra förutsättningar för att nyvunna kunskaper och metoder används även efter att projektet avslutats.
Alla kompetenshöjande insatser utformas utifrån action learning metoden där teoretiska kunskaper kompletteras med handledning för att stödja deltagare att förvandla kunskaper till kompetenser som de har nytta av i det vardagliga arbetet.
Företagsägare, ledare och anställa erbjuds ett kompetensutvecklingsprogram som innehåller viktiga ämnen för branschens återhämtning och utveckling såsom omvärldsanalys, innovation, digitalisering och marknadsföring, hållbarhet samt utveckling av organisationsformerna och samarbetsförmåga.
Inom projektet anordnas också olika plattformar för att skapa en struktur och kontinuitet för samverkan inom branschen samt för samverkan mellan branschen och offentliga verksamheter.