22-035-S01 - Tecken på säkerhet - Töreboda kommun

Diarienummer:
22-035-S01
Namn:
Tecken på säkerhet - Töreboda kommun
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2025-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001678
Projektägare:
TÖREBODA KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
54522
Stödmottagare ort:
TÖREBODA
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
46
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Signs of safety har tagit fäste inom svensk socialtjänst de senaste åren och bör betraktas som ett förhållningssätt. Framför allt bygger den på socialsekreterares erfarenheter om vad som fungerat bra i komplexa ärenden och det är dessa erfarenheter som utformade Signs of Safety. Detta är en bidragande orsak till att Töreboda kommun har intresserat sig för förhållningssättet, för att skapa bättre förutsättningar i mer komplexa ärenden för att nå önskvärda resultat för våra invånare.

Töreboda kommun anser att framtidens utmaningar kräver en reformering av socialtjänsten. Det handlar om mer komplexa ärenden med större krav på mer varierad samverkan för att nå resultat. En annan del är en alltmer tilltagande utmaning att hitta kompetens men också att behålla. Töreboda kommun vill genom projektet utvecklar en organisation som uppmuntrar professionsfördjupning – vilket bland annat skulle vara att skapa specialisttjänster inom olika områden. Men framför allt skapa ett gemensamt förhållningssätt som bidrar till effekt och samhörighet. Något som gynnar både personal och våra invånare i behov av stöd. För närvarande består modellen av en struktur för riskbedömning, säkerhetsplanering och uppföljning, en metodik (lösningsfokuserad inriktning) för samtal med föräldrar och barn samt en värdegrund (partnership) Modellen inkluderar hela ärendeprocessen, från att anmälan kommer in fram till dess att socialtjänsten avslutar ärendet. Mot bakgrund av detta har individ- och familjeomsorgen i Töreboda beslutat att införa modellen.