22-034-S01 - Val för livet

Diarienummer:
22-034-S01
Namn:
Val för livet
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2220002188
Projektägare:
SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
90
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet "Val för livet" syftar till att fler unga tjejer och killar fullföljer sina studier. Detta sker genom att öka deras valkompetens genom den breda studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar. Dessutom utvecklar Skaraborgs 15 kommuner som samarbetsparter, tillsammans med projektägare Skaraborgs Kommunalförbund och övriga samarbetsparter, sitt arbete med samverkan mellan skola och arbetsliv. Genom insatser och aktiviteter bidrar projektet till minskade könsstereotypa val, ökad mottagarkompetens hos arbetslivet och erfarenhetsutbyten delregionalt, regionalt, nationellt och transnationellt, särskilt riktat mot unga tjejer och killar i riskzon för studieavbrott. Detta ska på sikt gynna ett inkluderande och hållbart arbetsliv för individen och dennes jämlika deltagande i samhällslivet.