22-031-S04 - Kompetensutveckling Småland+

Diarienummer:
22-031-S04
Namn:
Kompetensutveckling Småland+
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000555
Projektägare:
VÄRNAMO KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Småland & Öarna
NUTS-2 kod:
SE21
Stödmottagare postnr:
33183
Stödmottagare ort:
VÄRNAMO
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
1800
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet Kompetensutveckling Småland+ syftar till att skapa förutsättningar för hållbara och konkurrenskraftiga arbetsplatser inom industrin genom livslångt lärande.

Målsättningen är att genomföra kompetenshöjande behovsstyrda insatser för sysselsatta män och kvinnor inom industrin och dess underleverantörer i Jönköpings- och Kronobergs län. Målet är att minst 1800 unika deltagare från cirka 100 företag ska ta del av behovsstyrda utbildningsinsatser.

Projektet avser att bidra till ökad kompetens hos anställda och stärkt omställningsförmåga hos både individ och företag. Kopplat till genomförd problemanalys kommer projektet bland annat att bidra till ökad kompetens inom grön omställning, hållbarhet och digital mognad för en hållbar digitalisering och automatisering. Vidare förväntas de deltagande företagen höja sin kunskap kring strategisk kompetensplanering och kompetensutveckling.

Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskrimineringsperspektiven kommer att genomsyra hela projektet. Utifrån målgruppens identifierade utmaningar kommer störst fokus vara på arbete inom jämställdhet och mångfald. Projektet kommer att bidra till att kvinnor och män, med både svensk och utländsk bakgrund, får en stärkt ställning på arbetsmarknaden.

Initiativtagare och projektägare är Campus Värnamo.