information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-026-S04 - Advanced trainee program

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-026-S04
Projektägare organisationsnummer:
2021004524
Projektägare:
MITTUNIVERSITETET
Namn:
Advanced trainee program
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2023-10-01
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
85170
Stödmottagare ort:
SUNDSVALL
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-026-S04

Den omställning av samhället som pågår med digitalisering, klimatomställning, ny-industrialiseringen som sker i Norrland samt arbetet för att bidra till Agenda 2030, ger ett ökat behov av ny kompetens. Rätt spetskompetenser som dels kanske inte alltid går att hitta i regionen, dels finns det alldeles för få individer i regionen med den typen av kompetens för att försörja branscher med stor kompetensbrist.
För att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig för att möta de nya och annorlunda kompetensbehoven behöver företag, myndigheter och utbildningssäten samverka och hitta gränsöverskridande insatser. Det krävs nya metoder och tillvägagångssätt.
Förstudien Advanced Trainee Program bemöter just den utmaningen. För att möta de nya kompetensbehoven inom industrin och IT-branschen i Västernorrland och Jämtlands län kommer förstudien att leverera ett inriktningsförslag på ett internationellt traineeprogram med målet att stärka den totala kompetensbasen i regionen. Effektmålet är att regionen ska bli bättre på att attrahera, integrera och behålla internationell spetskompetens för att stärka tillväxten hos regionens industriella It-företag.