information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-026-S03 - Förstudie kapacitet vård i glesbygd

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-026-S03
Projektägare organisationsnummer:
2220000638
Projektägare:
KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND
Namn:
Förstudie kapacitet vård i glesbygd
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2023-11-30
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-026-S03

Arbetsgivarna i glesbygd har stora svårigheter med rekryteringen. Utmaningen ser annorlunda ut i glesbygd än i tätort. Vård och omsorgsverksamheterna har ett stort behov av att rekrytera och kompetensutveckla personal i sina verksamheter.
Den stora utmaningen är att introducera och intressera befintlig arbetskraftsreserv till vård och omsorg, i synnerhet på glesbygden.

Förstudiet vill se över förutsättningarna att ta tillvara den arbetskraftsreserv som finns enligt arbetsförmedlingen och kommunerna

Metoder som används i förstudien är

En plan för hur arbetet med horisontella principer ska integreras
Enkäter
Gruppdiskussioner
Intervjuer
Workshops
Rapportskrivning


Ingående aktörer är Vård och omsorgscollege Västernorrland, Arbetsförmedlingen, Folkhögskolorna och Samordningsförbunden i länet arbetar tillsammans i denna förstudie. Där inte varje organisation arbetar för sig utan fokuserar på att stärka kompetensförsörjningen i vård och omsorg i glesbygd genom att introducera och intressera befintlig arbetskraftsreserv i definierade geografiska områden