information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-025-S03 - Husku

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-025-S03
Projektägare organisationsnummer:
2120002502
Projektägare:
BERGS KOMMUN
Namn:
Husku
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2026-01-30
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
84521
Stödmottagare ort:
SVENSTAVIK
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
35
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-025-S03

Utbildning är en av de viktigaste förutsättningarna för att unga ska komma ut i arbete. Unga som saknar gymnasieutbildning, utrikesfödda eller unga med olika funktionsnedsättningar och som har nedsatt arbetsförmåga löper stor risk att hamna i utanförskap och långtidsarbetslöshet. De arbeten som inte kräver gymnasiekompetens har i stor utsträckning försvunnit och den arbetsmarknaden är därför begränsad. De som först blir arbetslösa är ofta de med kort utbildning. Gruppen unga som saknar gymnasieutbildning riskerar därför både att hamna i ett utanförskap och i fattigdom.
I gruppen unga arbetslösa 16-24 år ser vi att Bergs kommun har en högre arbetslöshet jämfört med Jämtland som helhet. I den här målgruppen finns de som varken arbetar eller studerar samt undersysselsatta ungdomar (till exempel timvikarier). En analys kring denna grupp behöver därför göras för att sätta in rätt insatser.

Prioriterade insatser är:
Att kommunens ungdomar genomgår utbildning med uppnådd gymnasieexamen
Att fler väljer högre utbildning
Arbetslivsanpassade utbildningar
Livslångt lärande för personlig utveckling
Utvecklande samtal
Hälsoskola

Hos individerna kan det finnas såväl sociala hinder, psykisk ohälsa och språkbrister som gör att de riskerar att inte klara skolan eller hamna utanför arbetsmarknaden. För att nå långsiktiga lösningar för målgruppen behöver vi samordna de insatser som olika instanser gör. De problem vi kommer att fokusera på i det här projektet är de som ligger på individnivå och i viss mån organisatoriska orsaker.
Vi kommer att arbeta behovsinriktat, individcentrerat och lösningsfokuserat. En viktig del är individuella samtal för att hjälpa individen att identifiera sina behov och möjligheter.
Vi kommer även att arbeta med samordning mellan olika verksamheter för att på så sätt snabbare kunna fånga upp individer som riskerar att bli hemmasittare eller inte klara av sina studier. Insatserna kommer även att förbättras genom ett utökat samarbete mellan inblandade verksamheter.

Målet och syftet med projektet är att minska andelen unga som hamnar i långtidsarbetslöshet på grund av avsaknad av gymnasiekompetens, funktionshinder och/eller ohälsa och som därigenom riskerar att hamna i ett socialt utanförskap.