information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-025-S02 - Unga till arbete

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-025-S02
Projektägare organisationsnummer:
2120002486
Projektägare:
STRÖMSUNDS KOMMUN
Namn:
Unga till arbete
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2026-02-28
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
83324
Stödmottagare ort:
STRÖMSUND
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
120
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-025-S02

Projektets målsättning är kunskapsbaserade och kvalitetssäkrade arbetssätt och rutiner för att motverka skolavhopp, minska problematisk frånvaro och förebygga, minska och motverka utanförskap. Samhällsutvecklingen ställer nya och utökade krav på förebyggande arbete och riktade insatser. Det finns en upplevd känsla av segregation samt ökad polarisering och utanförskap som inte minst blir tydlig i skolorna. Detta yttrar sig hos barn och unga genom bl.a. ökad psykisk ohälsa, ärenden kopplade till våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt ärenden med misstankar om radikalisering och våldsbejakande extremism .
En längre tid utanför studier och arbete kan ha långsiktiga konsekvenser för både individen och samhället, bland annat försämrade möjligheter att få ett arbete, ekonomisk utsatthet och sämre hälsa. Ett tidigt och samordnat stöd är viktigt för att stötta unga som annars riskerar att varaktigt hamna utanför studier och arbete. Det finns således ett behov av att ta fram en mer övergripande samverkansmodell och samordnad planering både på ett strukturellt och individuellt plan kring de personer som behöver stöd från flera olika aktörer.