information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-024-S01 - Växtkraft Krokom

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-024-S01
Projektägare organisationsnummer:
2120002478
Projektägare:
KROKOMS KOMMUN
Namn:
Växtkraft Krokom
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2026-01-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
83580
Stödmottagare ort:
KROKOM
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
60
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-024-S01

Arbete och Integration inom Krokoms kommun arbetar med att stärka individer med svag eller ingen ställning på arbetsmarknaden. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda arbetsmarknadsanställning på våra arbetsträningsarenor och inom ordinarie verksamheter i kommunen. Syftet med anställningen är att individen ska stärkas för att kunna få en tryggare anställning.

Vi ser ett behov av stöd till de individer som har arbetsmarknadsanställningar inom kommunen som inte finns idag. I och med att de får en anställning så får dem inte längre stöd i att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Många gånger resulterar detta bristande stöd i att individen går tillbaka till arbetslöshet när den tidsbegränsade anställningen tagit slut. Anställningen som erbjuds på våra arbetsträningsarenor är tidsbegränsad. Det är för att så många som möjligt ska kunna erbjudas denna möjlighet. Under tiden med arbetsmarknadsanställning växer individernas självkänsla och självförtroende som gör dem mer anställningsbara. Tyvärr är det många som återgår till arbetslöshet och då snabbt återfaller till låg självkänsla och lågt självförtroende. För att motverka detta ser vi ett stort behov att redan under anställningstiden kunna erbjuda kompetensutvecklingsinsatser som möjliggör att dessa individer stärker sin ställning och kan få en tryggare anställning.

Rekryteringsbehovet är stort inom Krokoms kommun och det är mycket svårt att finna rätt kompetens till de jobb som är lediga. Det är idag viktigare än någonsin att vi tar tillvara på all arbetskraft som finns att tillgå. Vi vill se ett större lärande och validering av yrkeskunskaper kopplade till våra arbetsträningsarenor. Vi önskar kompetensutveckla de med arbetsmarknadsanställning inom kommunen i en högre grad än vad som görs idag. Här vill vi se ett större samarbete med både Lärcentrum och kommunens HR avdelning.