information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-023-S06 - Det handlar om oss

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-023-S06
Projektägare organisationsnummer:
8020028638
Projektägare:
RÄDDA BARNENS RIKSFÖRBUND
Namn:
Det handlar om oss
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2025-02-28
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
10788
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
160
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-023-S06

Alla barn och unga har rätt till likvärdiga möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda. Idag ser vi tyvärr dock hur skillnader i uppväxtvillkor styrs av vem du är, hur du ser ut, och var du bor. Ett segregerat samhälle påverkar barnets förutsättningar till att uppnå goda resultat i skolan, att få det jobb en drömmer om, att ha god hälsa och uppleva delaktighet, egenmakt och psykosocialt välbefinnande. Socioekonomisk utsatthet och bakgrund hos barnet och dennes föräldrar är statistiska faktorer som påverkar barns resultat och deltagande i skolan, och i förlängningen ses konsekvenser som en överrepresentation i gruppen unga som varken arbetar eller studerar och senare i livet en sämre hälsa och lägre inkomstnivå.

Rädda Barnen och Ersboda Folketshus har gått samman för att motverka skolavhopp genom att arbeta med att bygga upp strukturer och erbjuda verktyg för att bana väg för barn och unga att tillsammans motverka segregationens negativa effekter. Projektet "Det handlar om oss" syftar till att öka ungas (13-17 år) deltagande i samhället och deltagande i studier genom stärkt psykosocial hälsa, stärkt framtidstro och stärkt sammanhang runt den unge.

Genom att bygga på Ersboda Folketshus som ett socialt nav för området med Nya Mötesplatser ska sociala strukturer skapas med plats för Rädda Barnens metoder för killforum, studiestöd, och föräldrastöd. Metoderna är väl beprövade var för sig men ska nu sättas samman för att med ett holistiskt perspektiv möta gemensamma utmaningar med gemensamma mål, med ledorden egenmakt, social inkludering och mobilisering, trygghet och lokal förankring.