information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-023-S04 - Bygga för framtiden

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-023-S04
Projektägare organisationsnummer:
2120002775
Projektägare:
HAPARANDA KOMMUN
Namn:
Bygga för framtiden
Startdatum:
2023-01-02
Slutdatum:
2026-03-28
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
50
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-023-S04

I Haparanda är utanförskapet högt, vi har en hög andel bidragsförsörjda, vi har den 9:e lägsta medianinkomsten i riket, vi ligger på 65:e plats i Sverige gällande andel högutbildade och vi har också en mycket högre arbetslöshet i jämförelse med andra kommuner i länet samt Sverige. Det finns en stor grupp bland de arbetslösa som har en låg utbildningsnivå. Den stora utmaningen är också arbetskraftens åldersstruktur med fler som lämnar arbetskraften än som kommit in, detta har pågått en längre tid, och det finns inget som visar på att trenden ska brytas. Befolkningsprognosen visar även den på minskning. Vi har i Haparanda en oroväckande låg andel elever som går ut klass 9 med godkända betyg, och i jämförelse med riket har vi även en låg andel elever som klarar gymnasieexamen.
Haparanda är en liten kommun och vi ser att vi behöver arbeta på bredare front för att "kliva ur" de höga ohälsotal som kommunen har. Vi har en stor del av befolkningen som upplever utanförskap inom de tre första områden som vi beskrivit, hög skolfrånvaro, hemmasittare samt långtidssjukskrivna utan SGI.
Dessa faktorer bidrar bl.a. till ohälsa både fysiskt och psykiskt.
Vi har utifrån dessa förutsättningar samt genom tidigare och pågående projekt identifierat följande grupper som vi behöver lägga extra kraft på:
1.Långtidssjukskrivna utan SGI
2.Skolavhoppare/hemmasittare
3.Utveckla ett handledarstöd