information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-022-S02 - Hälsodigitalens akademi

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-022-S02
Projektägare organisationsnummer:
2321000222
Projektägare:
REGION VÄSTERBOTTEN
Namn:
Hälsodigitalens akademi
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2025-01-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
90189
Stödmottagare ort:
UMEÅ
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
75
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-022-S02

Svensk hälso-och sjukvård står inför stora utmaningar. Allt fler svårt sjuka patienter förväntas få vård i hemmiljö. Primärvården förväntas ha beredskap för bedömning och behandling av fler och mer komplicerade åkommor än tidigare. Digitala verktyg, arbetssätt och metoder där många olika professioner och kompetenser arbetar tillsammans med patienten i ett digitalt vårdteam kan förväntas vara en stor och viktig del lösningen som tillgängliggör god och nära vård för patienterna samtidigt som personalen får en både tryggare och mer flexibel arbetsmiljö.
Digitaliseringen är en utmaning i sig, där varken organisation eller enskilda medarbetare hunnit med. Detta skapar otrygghet och en känsla av otillräcklighet hos många enskilda medarbetare vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till att allt fler väljer att arbeta med något annat än hälso- och sjukvård. Samtidigt finns enskilda medarbetare vars kompetenser och erfarenheter inte tas tillvara, något som också kan vara en orsak till att vårdpersonal väljer annan karriär. Bristen på kompetent personal inom hälso- och sjukvård är generellt större inom primärvård än inom sjukhusvård. Personalbristen är allra störst i de norra regionerna.
Hälsodigitalens akademi vill erbjuda kompetensutveckling och samsyn i ärendehantering för medarbetare inom den kommunala och regionfinansierade primärvårdens medarbetare. Fokus ska vara individens kompetens att arbeta i digitala vårdteam.
Hälsodigitalen ska verka för att tillvarata och tillgängliggöra den kompetens och de erfarenheter som finns i länet inom
• Digitala arbetssätt och metoder, med särskilt fokus på digitala vårdteam
• Vårdens medicinska innehåll och kunskapsstyrning
• Personcentrering och patientbemötande
• Entreprenörskap och verksamhetsutveckling
Konceptet består av lärandeseminarier och en kringorganisation för erfarenhetsutbyte och handledning.
Förankring av idén om Hälsodigitalens akademi är påbörjad. Delar av konceptet har provats internt i liten skala inom basenheten Hälsodigitalen. Konceptet har rönt stort intresse inom såväl Västerbotten som i andra regioner. Då konceptets kommunikationsvägar och kanaler är helt och enbart digitala finns möjlighet att skala upp konceptet och göra det rikstäckande