information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-022-S01 - Industriell kompetensförsörjning

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-022-S01
Projektägare organisationsnummer:
5590848528
Projektägare:
Trä och teknikcollege i Skellefteå AB
Namn:
Industriell kompetensförsörjning
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2025-02-28
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
93127
Stödmottagare ort:
SKELLEFTEÅ
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
156
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-022-S01

Detta projekt har en inriktning mot denna regions basnäring, den tillverkande industrin i norra västerbotten och träindustrin i västerbotten. Industrin i Övre norrland möter idag en kompetensförsörjningsproblematik som skapar oro och brister i alla led, samhälle, företag och individ. Att inte kunna rekrytera rätt kompetens för att driva och utveckla företag leder till svårigheter för tillväxt och rätt kompetensutveckling för anställd personal. För individen skapar detta en arbetsmarknad som inte matchar kompetens mot de höga krav som ställs på produktion. Projektets målgrupp är anställda kvinnor och män på trä- och tillverkandeindustri i övre norrland. Deltagande individ ska direkt få en kartläggning av kompetens och en planering för kompetensutveckling inom företaget. Under projekttiden arbetar individen med stöd av instruktör för de planerade kompetenshöjande insatserna/utbildningarna, i slutet av insatserna valideras deltagande individ ytterligare en gång. Kombinerat med de individuella insatserna erbjuds företagen ledarskaps utbildning med frågor kopplat till kompetensförsörjning, företaget erbjuds också teambuilding och medarbetarskap för att gemensamt utveckla synen på hur företagen ska hantera frågorna kring kompetensförsörjning och skapa en god kompetensutveckling inom företaget.