22-021-S06 - Kompetenscentrum

Diarienummer:
22-021-S06
Namn:
Kompetenscentrum
Startdatum:
2023-01-02
Slutdatum:
2025-02-02
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002742
Projektägare:
LULEÅ KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
97185
Stödmottagare ort:
LULEÅ
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Med vårt projekt Kompetenscentrum så både tror och hoppas vi att kunna möta de stora utmaningarna med kompetensförsörjningen. Inte minst ser vi projektet ur perspektivet att vi är en del av en perifer region med samma utmaningar och som tillhör samma arbetsmarknad. Att gräva där vi står är en av nycklarna. Hur tillvaratar vi redan befintlig kompetens, sänker sjuktalen, ökar yrkenas attraktivitet. får fler att orka jobba längre och att vilja stanna och växa hos oss som arbetsgivare? Var för sig stora komplexa frågor som vi adresserar genom vårt projekt. Att projektet utgår från de horisontella principerna stärker oss i tron på att det kommer att ligga både rätt och ge resultat. Socialförvaltningen i Luleå har tack vare att vi med Norrbottenmått är stora resurser för verksamhetsutveckling som inte alla andra kommuner i länet har. Därför är det prioriterat för oss att presentera vårt projekt för andra kommuner och på så sätt kunna stärka upp fler än oss själva. Även om projektet i första han adresserar kompetensförsörjningen ger det många andra positiva bieffekter. Vår bedömning är att det kommer att verka för icke-diskriminering genom att individers förutsättningar blir en del av kommande utbildningar och introduktioner. Det faktum att förvaltningen idag har svårt att rekrytera från mer än halva befolkningen är också något som adresseras i vårt projekt. Inte minst så ska projektet ge anställda i kvinnodominerade yrken att få plocka fram och bidra med sina individuella styrkor. Det stärker känslan av möjlighet till intern karriär och motverkar bilden av att alla kan och ska göra samma saker. Med projektet ska också fler bli eller förbli anställningsbara. Med större fokus på individen och kompetensväxling kan vi förhoppningsvis bidra även till ökad tillgänglighet. Första mötet med den nya arbetsgivaren ska bli ett möte där du ges de verktyg som behövs för att kunna känna dig trygg och bli anställningsbar. Om vi mildrar utmaningarna med kompetensförsörjningen så kommer det även att avlasta befintlig personal. Du vet att du får med dig en kollega på nästa pass och att den kollegan dessutom har en solid introduktion med sig. Istället för avslag på semestern kan den istället bli beviljad. Inte minst hoppas vi att fler vill och vågar utbilda sig. Och att när man utbildar sig så vet man vad som förväntas och man får både nätverk och en plan för hur den nya kompetensen ska implementeras och fyllas på. Eftersom vårt projekt bygger på att gräva där vi står ser vi också med fördel på hur det ska kunna användas av andra socialförvaltningar eller kommun/region ute i länet. Att Norrbotten lever i den gröna tillväxtens epicentrum ger oss både samma utmaningar och möjligheter. Andra aktörer som vi ser kommer att bli en del av vårt färdiga projekt är exempelvis arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen. Vårt projekt handlar om att skapa formaliserad utbildning och introduktion med syfte att göra fler anställningsbara och att möta de värsta utmaningarna i kompetensförsörjningens spår.