information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-021-S04 - Kompetensarena Piteå-Älvsbyn

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-021-S04
Projektägare organisationsnummer:
2120002759
Projektägare:
PITEÅ KOMMUN
Namn:
Kompetensarena Piteå-Älvsbyn
Startdatum:
2023-02-28
Slutdatum:
2025-02-28
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
94185
Stödmottagare ort:
PITEÅ
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-021-S04

Den gröna näringslivsomställningen som accelererat i och med två års pandemi, har satt norra Sverige och framför allt Norrbotten på kartan. Här finns stora arbetsmöjligheter när praktiskt taget alla branscher efterfrågar fler och fler. Samtidigt reflekterar regionen en låg arbetslöshet och en låg befolkningsökning, vilket innebär att lokala och regionala arbetsgivare har mycket svårt att rekrytera.

Flera arbetsgivare ser gymnasieskolan som den primära arbetskraftsförsörjningen, medan kommunerna Piteå och Älvsbyn tillsammans utbildar drygt 1700 elever i vuxenutbildningens regi. Utbildningar i allt ifrån Sfi till yrkeshögskola. Gemensamt för eleverna är upplevelsen av ett distanserat arbetsliv som saknar kännedom om kompetenser och arbetsmöjligheter. Distanseringen får effekter som försämrad mottagarkapacitet av såväl utrikesfödda på Sfi, som yrkesvuxelever utan arbetsgivarnätverk.

Kompetensarena Piteå-Älvsbyn är ett regionalt samverkansprojekt vars syfte är att med de gröna omställningsbehoven i ryggen, synliggöra och skapa rätt näringslivsförutsättningar för mottagarna - elever och andra arbetssökande. I projektet deltar kommunernas vuxenutbildningar, näringslivsavdelningar, Företagarna Piteå, handelsutvecklarna Älvsbyn samt IUC. Kompetensarena Piteå-Älvsbyn använder Tjänstedesign som metod för att identifiera generella och specifika näringslivsbehov där kommunerna kan stötta, inspirera, involvera och utbilda.

Kompetensarena Piteå-Älvsbyn är ett rent strukturutvecklingsprojekt med arbetsgivarna som målgrupp och ska lägga grunden till förbättrat mottagarkapacitet av regionens befintliga arbetskraft. Projektet ska fungera som uppstart för fler lokala och regionala uppstarter, exempelvis lärcentrum. Utan starka strukturer i frågan om kompetensförsörjning, riskerar den gröna omställningen att tappa fart, vilket skulle innebära försämrad lokal och regional tillväxt i Norrbotten.