information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-021-S03 - Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-021-S03
Projektägare organisationsnummer:
2220001289
Projektägare:
KOMMUNALFÖRBUNDET PARTNERSKAP INLAND-AKADEMI N
Namn:
Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd
Startdatum:
2023-01-02
Slutdatum:
2024-12-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
92381
Stödmottagare ort:
STORUMAN
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-021-S03

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund. De kommuner som berörs och lägger tid i projektet är Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Kramfors, Pajala, Lycksele, Norsjö, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Vilhelmina, Åsele samt Skellefteå. Projektet har nära samarbete med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Företagarna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland, Region Västerbotten Enhet för utbildning och kunskapsutveckling, Norrbottens kommuner, Vinnova, olika yrkeshögskoleaktörer så som Lernia, FEI, Medlearn m fl.

Projektet har en bred förankring. De samverkande kommunerna arbetar sedan mitten av 2020 alla efter det långsiktiga målet att få till en koordinerad kraftsamling för att höja andelen högutbildade i regionen. Oavsett det gäller Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland eller Jämtland ser tillgången till högre utbildning olika ut inom länen och utbildningsnivån beror till stor del på vart i respektive län man bor. Alla har inte samma möjligheter till livslångt lärande.

Projektets mål är att stärka den operativa förmågan att koordinera insatser kring högre utbildning hos geografins aktörer. Det övergripande målet är att ge de män och kvinnor som bor i våra glesbygder bättre möjligheter att ta del av högre utbildning, ge våra kommuner och företag bättre möjligheter att rekrytera utbildad personal och därmed minska konsekvenserna på arbetsmarknaden som orsakas av gles geografi. Vi förväntar oss att se en viss skillnad redan under projekttiden i form av att Fler män och kvinnor som bor i vår geografi väljer att utbilda sig på eftergymnasial nivå.

Aktiviteterna genomförs i fem olika arbetspaket och omfattar bland annat gemensamma konferenser, utveckling av modeller för behovskartläggningar och verksamhetsförlagd utbildning, framtagande av utbildningar anpassade till glesa geografins förutsättningar, stärkt erfarenhetsutbyte nationellt och internationellt, synliggörande av tillgång och utbud av högre utbildning i det geografiska området samt stärkt samverkan med företag, yrkeshögskoleaktörer och Lärcentra.