22-021-S01 - LEVA - Lyfta Erfarenhet genom VAlindering

Diarienummer:
22-021-S01
Namn:
LEVA - Lyfta Erfarenhet genom VAlindering
Startdatum:
2023-02-13
Slutdatum:
2025-02-10
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2220000760
Projektägare:
LAPPLANDS KOMMUNALFÖRBUND
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
98185
Stödmottagare ort:
KIRUNA
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Bristen på utbildade undersköterskor ökar inom kommunerna Gällivare, Kiruna, Jokkmokk och Pajala och för att klara av att fylla behovet av personal har kommunerna tvingats till att anställa personer trots att de saknar en fullständig undersköterskeutbildning.

Utredningar har visat att det finns en relativt utbredd kompetensbrist inom yrkesgruppen undersköterska vilket grundar sig i att yrket är oreglerat. För att äldreomsorgen ska kunna ge den vård och omsorg som behövs kräver det att tillgång av personal med rätt kompetens ökar. För att stärka upp vården har Regeringen beslutat att undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel.

Det är stora yrkesgrupper som berörs av beslutet och det kommer leda till att fler behöver validera sina kunskaper samt utbilda sig för att fortsatt få använda yrkestiteln. Men för den mycket ansträngda äldreomsorgen i våra fyra kommuner ser vi från Lapplands Kommunalförbund, som driver undersköterskeutbildning på våra lärcentra, att vi måste hjälpas åt med kompetensförsörjningen.

Målet med projektet är därför att bygga en organisation där vård- och omsorgslärare tillsammans med valideringshandledare utvecklar en metod med arbetssätt, rutiner och strukturer som effektiviserar valideringsprocessen. Långsiktigt ska modellen leda till att anställda inom äldreomsorgen ska kunna validera vissa delar på arbetsplatsen.

Utöver dessa utmaningar står Norrbotten och våra fyra glesbygdskommuner inför en omfattande generationsväxling på arbetsmarknaden. Vi har en åldrande befolkning som ökar samtidigt som våra unga blir allt färre. Det är dessutom allt färre som söker till vård- och omsorgsutbildningarna. I tillägg till detta har vi våra stora gruvnäringar som å ena sidan är livsviktiga för våra glesbygdskommuner och som skapar hundratals arbetstillfällen men som å andra sidan bidrar till en enorm konkurrens om arbetskraft. Vårdens kompetensförsörjning måste därför få stå i fokus.

Vi kan av den orsaken givetvis konstatera att det inte enbart handlar om att validera befintlig personal utan även att lyckas få in fler till vården. Projektet har därför även som mål att bredda rekryteringsbasen genom marknadsföring som ska nå ut till fler och då med stort hänsynstagande kring hur jämställdheten ser ut inom äldreomsorgen. Insatserna ska belysa våra olika utbildningsvägar till undersköterska samt visa på en positiv bild av vårdyrket.

Projektet kommer ägas av Lapplands Kommunalförbund och drivas tillsammans med våra samverkansparter Kiruna kommun, Gällivare kommun, Jokkmokks kommun samt Pajala kommun.