information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-020-S10 - Kraftsamling unga förändringsledare

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-020-S10
Projektägare organisationsnummer:
8025276018
Projektägare:
YOUTH 2030 MOVEMENT
Namn:
Kraftsamling unga förändringsledare
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2023-10-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
11129
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-020-S10

Det saknas jämlika förutsättningar för unga att bo, leva och verka i landsbygder. ESF har pekat ut den stora utmaningen i att allt färre unga som lever i inlandet i norra Sverige behöver försörja en allt större åldrande befolkning. Youth 2030 Movement vill därför genomföra en förstudie för att fördjupa förståelsen av varför många unga lämnar regionen genom ett fördjupat samtal föra dialog med de som flyttar, de som återvänder och de som väljer att bo kvar.

Förstudien ska fördjupa förståelsen för de förutsättningar som behöver vara på plats för att öka ungas möjlighetet att bo, leva och verka i inlandskommuner i Norr- och Västerbotten. Den ämnar besvara hur kommuner med små resurser och lokalsamhället kan stärka sin kapacitet att möta dessa förutsättningar och främja att unga bor kvar, eller flyttar tillbaka till dessa platser för att bidra till att möta arbetsmarknadens behov.

Förstudien förväntas mobilisera kommuner som vill delta i ett framtida projekt och kartlägga vilka samarbetsaktörer i lokalsamhällena (exempelvis lokala företag, idrottsrörelse, lokalt föreningsliv), som tillsammans med kommunerna vill ta ett krafttag runt ungas förutsättningar att leva, bo och verka på landsbygden.

Ett sista mål med förstudien är att ta fram ett spridningsbart tillvägagångssätt som därmed lägger grunden för ett framtida projekt som ska bidra till bättre förutsättningar för unga att leva, bo och verka i regionen. Förväntat resultat av det framtida projektet är att arbetet både stärker ungas anställningsbarhet, och också deras vilja att stanna kvar på orten.

Metoden i förstudien är fyrdelad:
- En intervjustudie i workshopformat med unga där unga faciliterare skapar trygga rum för andra unga att utforska och reflektera kring både sina egna och andra ungas livsvillkor men också i att identifiera lösningar på sin situation. Vi ämnar rekrytera en bred grupp unga för att kunna fördjupa problemanalysen för olika grupper av unga som befolkar landsbygden. Vi menar att denna icke-diskriminerande och framåtsyftande dialog kommer att komplettera existerande forskning, kunskap och erfarenheter på området och ge ytterligare perspektiv till hur vi kan skapa långsiktiga hållbara samhällen som attraherar och behåller sina invånare.
- Intervjuer med kommunala beslutsfattare och nyckelpersoner från lokalsamhället för att förstå kommuners skiftande och unika behov samt vad som redan görs/behöver göras inom området.
- Kunskapsöversikt av vilka projekt som drivs och tidigare genomförts av kommunala och övriga aktörer för att förstå tillvägagångssätt som fungerar/inte fungerar.
- Metodutveckling baserat på fördjupning av behovsanalyser ovan, kunskapsöversikten samt utvärdering av egna initiativ för att landa i ett tillvägagångssätt som kan bidra till att lösa utmaningen i att få unga att vilja bo kvar, flytta tillbaka eller flytta till landsbygderna i norra Sverige.