22-020-S05 - Samordningsförbund i Samverkan

Diarienummer:
22-020-S05
Namn:
Samordningsförbund i Samverkan
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2023-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2220001933
Projektägare:
SAMORDNINGSFÖRBUNDET SKELLEFTEÅ
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
93130
Stödmottagare ort:
SKELLEFTEÅ
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Förstudien syftar till att utreda förutsättningar för mer systematiskt analysarbete och strategisk samverkan för Västerbottens tre Samordningsförbund. De tre förbunden tillsammans omfattar samtliga kommuner i länet, vilket möjliggör en kapacitetstärkning så att likvärdiga och jämförbara analyser kan utgöra grund för insatser inom arbetsmarknadsinriktad rehabilitering.