information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-020-S04 - Samverkan för ASF i Södra Norrbotten

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-020-S04
Projektägare organisationsnummer:
2220002204
Projektägare:
SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA NORRBOTTEN
Namn:
Samverkan för ASF i Södra Norrbotten
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2023-10-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
97110
Stödmottagare ort:
LULEÅ
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-020-S04

De ASF som finns i Norrbotten har under lång tid efterfrågat ett utökat stöd. Det finns ett intresse hos många aktörer att medverka i en stödstruktur för ASF. I förstudien Plattform för sociala företag framkom att det finns ett stort behov av kompetenshöjande insatser om ASF för de aktörer som ska utgöra stödstrukturen. Projektet vill inspirera och kompetenshöja, men framförallt mobilisera aktörer till ett genomförandeprojekt med kompetenshöjande insatser kring ASF.Projektets mål är att mobilisera och identifiera aktörer för ett genomförandeprojekt med inriktning på utvecklade stödstrukturer för ASF, skapa vilja och engagemang hos berörda aktörer att delta i genomförandeprojekt samt skapa och utveckla samverkan och nätverk bland projektets målgrupper, samt definiera roller.
Projektet kommer att genomföra ett antal konferenser och workshops och aktivera arbetsgrupper bland förstudiens primära målgrupp som är tjänstemän anställda i någon av Samordningsförbundet Södra Norrbottens parter, kommun- och regionpolitiker, folkhögskolor i parternas kommuner samt näringslivsutvecklare och näringslivskontor i parternas kommuner.