22-017-S04 - Barnfattigdom i Botkyrka

Diarienummer:
22-017-S04
Namn:
Barnfattigdom i Botkyrka
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2026-02-28
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002882
Projektägare:
BOTKYRKA KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
90%
Programområde:
C
Specifikt mål:
C1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Ja
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
14785
Stödmottagare ort:
TUMBA
Interventionstyp:
163
Antal deltagare:
1000
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Att utrota fattigdomen är en grundläggande förutsättning för att uppnå människors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Skillnaderna i medborgarnas ekonomi, livsstil, utbildning och sociala faktorer ökar mellan regionens kommuner och även mellan olika stadsdelar i Botkyrka. Uppväxtvillkoren påverkar möjligheterna i vuxenlivet och de ökande klyftorna påverkar samhället i stort. Kultur och fritid har en allt viktigare uppgift att arbeta uppsökande och kompensatoriskt och att utgöra en brygga mellan hem och skola, fritid och sysselsättning.