information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-017-S04 - Barnfattigdom i Botkyrka

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-017-S04
Projektägare organisationsnummer:
2120002882
Projektägare:
BOTKYRKA KOMMUN
Namn:
Barnfattigdom i Botkyrka
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2026-02-28
Unionens medfinansieringsgrad:
90%
Programområde:
C
Specifikt mål:
C1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Ja
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
14785
Stödmottagare ort:
TUMBA
Interventionstyp:
163
Antal deltagare:
1000
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-017-S04

Att utrota fattigdomen är en grundläggande förutsättning för att uppnå människors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Skillnaderna i medborgarnas ekonomi, livsstil, utbildning och sociala faktorer ökar mellan regionens kommuner och även mellan olika stadsdelar i Botkyrka. Uppväxtvillkoren påverkar möjligheterna i vuxenlivet och de ökande klyftorna påverkar samhället i stort. Kultur och fritid har en allt viktigare uppgift att arbeta uppsökande och kompensatoriskt och att utgöra en brygga mellan hem och skola, fritid och sysselsättning.