information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-017-S01 - Ungas delaktighet inom Skola som arena/Lights on

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-017-S01
Projektägare organisationsnummer:
2120001355
Projektägare:
GÖTEBORGS KOMMUN
Namn:
Ungas delaktighet inom Skola som arena/Lights on
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2026-02-28
Unionens medfinansieringsgrad:
90%
Programområde:
C
Specifikt mål:
C1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Ja
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
40482
Stödmottagare ort:
GÖTEBORG
Interventionstyp:
163
Antal deltagare:
400
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-017-S01

Projektet är ett treårigt ESF+ finansierat projekt med syfte att minska effekterna av barnfattigdom genom att stärka och utveckla metoder för barns och ungas delaktighet i skolan och på fritiden. Projektet är ett utvecklingsarbete kopplat till Skola som arena/Lights on.

Det övergripande syftet med Skola som arena är att utjämna skillnader i barns uppväxtvillkor och alla barns rätt till ett gott liv. Genom att ge barn möjlighet till en aktiv fritid i närheten av viktiga vuxna, bidrar vi till trygga sammanhang som kan stor betydelse för hur barnen lyckas i skolan och för hur det går för dem senare i livet.

Projektet ska inom ramen för skola som arena utveckla metoder för barns och ungas delaktighet. Målgrupp för projektet är barn i åldern 6–18 år och är boende i områden i Göteborg med hög relativ fattigdom/barnfattigdom. Projektet sker i bred samverkan med Göteborgs stad skola och socialtjänst, bostadsbolag, frivillig sektorn och lokala aktörer. Projektperiod 20230301-20260228.