information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-016-S02 - Framtidssteget

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-016-S02
Projektägare organisationsnummer:
2120000340
Projektägare:
KATRINEHOLMS KOMMUN
Namn:
Framtidssteget
Startdatum:
2023-03-31
Slutdatum:
2025-03-30
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
64180
Stödmottagare ort:
KATRINEHOLM
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
115
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-016-S02

Projekt "Kompetensutveckling handledare" syftar till att stärka individer som har en svag ställning på arbetsmarknaden, åtgärdsanställda, genom utbildning i digitalisering, arbetsmarknadskunskap, hälsa och språk. Handledarstöd och kompetensutveckling för handledare samt seniora handledare kommer att ske via handledarutbildningar. Målet är att 115 personer deltar i de olika kompetenshöjande insatserna och att vi därmed bidrar till att stegförflytta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden som kan stärka sin egen roll och sina möjligheter till egenförsörjning. Projektet är ett tillämpningsprojekt som bygger på tidigare resultat och erfarenheter kring metodutveckling inom tidigare EU-projekt MIKA och MIKA YB, vilket underlättar genomförandet. I arbetet kommer 4R-metoden användas för att utveckla arbetet med horisontella principer och därmed bidra till att skapa bättre förutsättningar för målgruppen att lyckas ta till sig aktiviteter och insatser. Genom digitaliseringens möjligheter skapar vi lärmiljöer för fler lärstilar vilket inkluderar fler individer som har behov av olika pedagogiska stöd för att nå progression i sitt lärande. Viadidakt omfattar Katrineholm och Vingåkers kommuner och kommer vara projektägare där resultatspridning kommer ske i sociala media, hemsida, via konferenser, föredrag, deltagande i lokalsamhället och genom goda ambassadörer från verksamheten. "Kompetensutveckling handledare" är ett framåtriktad utvecklingsprojekt med bas i kända metoder som stärker deltagare och möjligheter till att fler får anställningar och en plats på den reguljära arbetsmarknaden.