22-016-S01 - Kompetenscentrum 2.0

Diarienummer:
22-016-S01
Namn:
Kompetenscentrum 2.0
Startdatum:
2023-01-01
Slutdatum:
2024-12-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002098
Projektägare:
SALA KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
73325
Stödmottagare ort:
SALA
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
1341
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Sala kommun består av totalt ca 2100 medarbetare. Under tiden 2020-2022 har vi bedrivit ett ESF-finansierat projekt inom kompetensutveckling. Detta har då involverat endast Vård och Omsorgskontoret.
Då det även inom de andra kontoren finns mycket stora behov av kompetenshöjande insatser, har vi därför beslutat att genomföra Kompetenscentrum 2.0. Vi kommer att bygga på tidigare erfarenheter från Kompetenscentrum som bedrevs inom VoO. Under själva skrivarfasen har de olika kontoren fått komma in med förslag på utbildningar som kan vara lämpliga för dem. Dessa kommer under uppstartsfasen att läggas in i olika block som kommer att innehålla olika moduler. Arbetsplatslärande kommer att vara en mycket stor del i projektet.
Utbildningarna genomförs digitalt och deltagarna får efter genomgången utbildning ett diplom.