22-015-S10 - IPS-integrering i vårdteam

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-015-S10
Projektägare organisationsnummer:
8750017579
Projektägare:
STIFTELSEN ACTIVA I ÖREBRO LÄN
Namn:
IPS-integrering i vårdteam
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2026-02-28
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
70226
Stödmottagare ort:
ÖREBRO
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
70
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-015-S10

Individual Placement and Support, IPS, är en evidensbaserad metod för arbetsrehabilitering, som syftar till att stötta personer med psykisk funktionsnedsättning att lyckas på den reguljära arbetsmarknaden. Projektet ämnar att i vårdteamet vid Psykosvårdens öppenvård från projektstarten integrera en arbetsspecialist, som ger stöd till arbete eller studier för patienter med huvudsakligen schizofreni och psykosproblematik.

Forskare vid Örebro universitet kommer att knytas till projektet och främst följa patienter, men även projekt- och vårdpersonal. Syftet är att kunna visa om IPS-stödet har goda effekter när man arbetar teambaserat, med både vårdande och arbetsrehabiliterande insatser samtidigt pågående.

Projektet vill samtidigt ge ökade möjligheter till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för dem som har få möjligheter att nå arbete eller studier. Principerna om icke-diskriminering, jämställdhet, tillgänglighet och hållbar utveckling ska löpa som en röd tråd under hela projekttiden.