22-014-S04 - Min Framtid Stockholm

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-014-S04
Projektägare organisationsnummer:
8020028638
Projektägare:
RÄDDA BARNENS RIKSFÖRBUND
Namn:
Min Framtid Stockholm
Startdatum:
2023-01-02
Slutdatum:
2026-02-28
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Stödmottagare postnr:
10788
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
400
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-014-S04

Genom Min Framtid vill Rädda Barnen och Stockholm stad öka ungdomars (15-21 år) möjligheter till långsiktig inkludering genom att fullfölja studier, komma i eller närma sig arbete - genom stärkt; egenmakt, hälsa, kunskap och nätverk. Syftet med projektet är genom mycket nära samverkan mellan civilsamhälle och kommun- och där ungdomars erfarenhet och expertis är centralt - ge förebyggande stöd till ungdomar som riskerar att hamna i situation utan studier och arbete, samt att ge kompletterande insatser, genom psykosocialt stöd, samt coachande insatser för att närma sig studier eller arbete till ungdomar som redan har en insats inom KAA eller Fokus Unga.

Unga har behov av, och efterfrågar, stöd för att må bättre, bli en del av samhället och få ett arbete. Min Framtid baseras på tre interagerande delmål för att uppnå varaktig etablering på arbetsmarknaden och social inkludering i samhället: 1) Hälsa & självkänsla, 2) Steg för att fullfölja studier och närma sig arbete 3) Kunskap och förhållningssätt hos olika aktörer som möter målgruppen. Deltagarna kommer erbjudas både grupp-och individstöd då det har visat ge störst effekt, arbetssätten kommer att vara flexibla och anpassas utifrån individens behov och förutsättningar. Min Framtid förväntas resultera i förbättrad hälsa och självkänsla, mer kunskap om arbetsmarknaden, ökade kompetenser och större nätverk som kan leda till fullföljande av studier eller arbete. Långsiktigt förväntas projektet öka sysselsättningsgraden hos ungdomar samt minskade samhällskostnader för ungdomar i utanförskap.