22-012-S03 - Företagsakademin för tillväxt 3

Diarienummer:
22-012-S03
Namn:
Företagsakademin för tillväxt 3
Startdatum:
2023-01-02
Slutdatum:
2025-09-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8020171214
Projektägare:
ALMEGA TJÄNSTEFÖRETAGEN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Stödmottagare postnr:
10204
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
1200
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet Företagsakademin för tillväxt3 är ett projekt riktat mot anställda i mindre företag i Stockholms län. Storleken på deltagande företag är 0-49 anställda. Företagen och dess anställda ska erbjudas en behovsanalys samt delta i kompetensutveckling.