22-011-S03 - Kompetenskraft Industri NMS

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-011-S03
Projektägare organisationsnummer:
8024479621
Projektägare:
STÅL & VERKSTAD
Namn:
Kompetenskraft Industri NMS
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2026-02-28
Unionens medfinansieringsgrad:
60%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1B
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Norra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE31
Stödmottagare postnr:
65637
Stödmottagare ort:
KARLSTAD
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
550
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-011-S03

Tillverkande industri är en motor för regionerna i Norra Mellansverige. Företagsstrukturen spänner från stora globala aktörer med starka positioner på världsmarknaden till små och medelstora industriföretag med regional eller nationell marknad. Industrin i Norra Mellansverige är traditionellt en stark sektor som nu upplever nya förutsättningar för sin verksamhet med bland annat ökad digitalisering, automation, integration av tillverkning och tjänster samt värdekedjornas globalisering. Utvecklingen innebär att företagen måste anpassa både sitt utbud av produkter och sina förmågor för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Därför blir arbetskraftens kompetens en allt viktigare resurs för att industrin ska kunna minimera de risker samt tillvarata de möjligheter som omvandlingstrycken innebär. Det innebär att den befintliga personalen på företagen måste få en möjlighet att följa med i den utveckling som sker, eller behöver ske i fabriken för att inte riskera bli arbetslösa för att deras kunskaper inte matchar de arbetsuppgifter som finns kvar efter omvandlingen på företaget. Genom projektet kan vi hjälpa personal att få den kunskap som de behöver, det stärker inte bara individen utan också företaget. Vi kommer erbjuda företagen att gå en utbildning i strategisk kompetensplanering för att arbeta mer strategiskt med kompetensfrågorna. Partners bakom projektet har ett stort nätverk inom industriella företag, individerna i anställning hos företagen samt god kompetens om kompetensutveckling i branschen samt kunskap om vilka behov som föreligger. Med detta som grund kommer projektet att lyfta kunskapen hos 550 individer i anställning, så att de bättre matchar behoven på en arbetsmarknad i snabb omställning. Detta gör i förlängningen att individernas ställning på arbetsmarknaden stärks och att konkurrenskraften i Norra Mellansveriges industri ökar.