information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-010-S04 - Värmlands Skolsamverkan

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-010-S04
Projektägare organisationsnummer:
2120001850
Projektägare:
KARLSTADS KOMMUN
Namn:
Värmlands Skolsamverkan
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2025-07-31
Unionens medfinansieringsgrad:
60%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2B
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Norra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE31
Stödmottagare postnr:
65184
Stödmottagare ort:
KARLSTAD
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
1600
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-010-S04

Att genomföra sina studier i ungdomsåren och välja samt slutföra en gymnasieutbildning som efterfrågas av arbetsmarknaden är en viktig del för att inte riskera långtidsarbetslöshet. Tidiga åtgärder för att unga ska fullfölja sin skolgång kommer minska samhällskostnaderna. Utbildning och utbildningsnivå är en viktig förutsättning för regional attraktivitet, utveckling och tillväxt.

I projektet "Värmlands skolsamverkan" samverkar skolor, socialtjänst och fritid i nio kommuner i Värmland: Eda, Filipstad, Grums, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Säffle och Årjäng. Målgruppen för projektet är unga 13 – 16 år. Projektets mål är att fler elever ska slutföra grundskolan med gymnasiebehörighet och att fler elever gör ett medvetet val av gymnasieutbildning som leder till vidare studier eller arbete. Ytterligare ett mål i projektet är att förbättra samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid, Region Värmland och andra samverkansaktörer som är viktiga för främjande, förebyggande och åtgärdande insatser utifrån ett helhetsperspektiv av ungas behov.

Insatser i projektet är t.ex. fördjupad kartläggning som underlag för individuellt stöd till unga som har eller som riskerar problematisk skolfrånvaro. Andra insatser är aktiviteter utanför skolan t.ex. praktik, fysisk aktivitet eller kulturell verksamhet. Projektet ska också utveckla frisk- och skyddsfaktorer i den fysiska och psykiska skolmiljön. Studie- och yrkesvägledning utifrån ett normkritiskt perspektiv och att arbeta med system och uppföljning av frånvaro för tidig upptäckt är andra insatser i projektet. Projektets insatser sker i samverkan mellan ungdom, vårdnadshavare, skola, socialtjänst och fritid.