information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-010-S01 - FUN (Främja Ungas Närvaro)

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-010-S01
Projektägare organisationsnummer:
2321000198
Projektägare:
REGION GÄVLEBORG
Namn:
FUN (Främja Ungas Närvaro)
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2025-08-31
Unionens medfinansieringsgrad:
60%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2B
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Norra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE31
Stödmottagare postnr:
80188
Stödmottagare ort:
GÄVLE
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
1000
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-010-S01

FUN (Främja Ungas Närvaro) är ett projekt som riktar sig till ungdomar 13-16 år. Problemanalysen som ligger till grund för projektet visar att det finns ett problem med att grundskoleelever inte når gymnasiebehörighet, inte fullföljer sina studier och att det finns ojämlikheter i målgruppen. Detta visar på ett behov av insatser redan i grundskolan.

Projektet fokuserar på insatser som höjer närvaron och därigenom ökar andelen som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet. Det görs via en rad olika insatser på både individ- och gruppnivå. Projektet arbetar även för organisations- och strukturförändringar för att få till varaktiga förändringar som främjar elevers närvaro, hälsa och möjligheter till vidare studier. Projektet bedriver insatser på högstadieskolor i alla Gävleborgs läns kommuner.

Projektets mål på individnivå:
• 1 000 elever ska delta i insatser som främjar närvaro i skolan. Därigenom ska projektet höja andelen elever som avslutar grundskolan med en behörighet till gymnasiet och minska skillnader i behörighet beroende på kön, födelseland och föräldrarnas utbildningsnivå.

Projektets mål på organisatorisk nivå:
• Förbättrad samverkan inom kommunerna kring elevers studieresultat och frånvaro.
• Ökad samverkan mellan kommuner, projektägaren Region Gävleborg och andra aktörer kring målgruppen.