information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-008-S02 - Tourism Matters Academy

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-008-S02
Projektägare organisationsnummer:
5567475198
Projektägare:
Visit Skåne AB
Namn:
Tourism Matters Academy
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2024-07-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
20525
Stödmottagare ort:
MALMÖ
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
60
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-008-S02

Turismen är ett sammankopplat ekosystem där de olika delarna är helt beroende av varandra, offentliga aktörer såväl som privata. Skåne lockar besökare från när och fjärran och turismen bidrar till levande städer och landsbygd i hela Skåne, vilket ger både besökare och skåningar ökad livskvalité. För att turismen ska kunna uppnå sin fulla potential att bidra till ökad platsattraktivitet, ökad inflyttning och minskad avfolkning, en hållbar tillväxt, ökad sysselsättning, höjd livskvalité och bättre hälsa, måste hela systemet dra åt samma håll, tänka långsiktigt och ha förmågan att ställa om.
Individerna som arbetar i det offentliga främjandesystemet för besöksnäringen saknar den kompetens som krävs för att snabbt kunna identifiera och agera på omvärldsförändringar. Det saknas också kompetens och strukturer för att arbeta innovativt, i såväl sin organisation som i flernivåsamverkan, för att skapa värde för besöksnäringen och kunna frigöra den samhällsutvecklingspotential som turismen ger. Projektet kommer att erbjuda deltagare kompetens utvecklingsinsatser inom områden som kan bidra till att stärka individernas kompetens i nuvarande yrkesroll såväl som på arbetsmarknaden i stort utveckling. Insatserna kommer erbjudas i kompetensblock inom områden som tex omvärldsbevakning, Scenarioplanering, inkluderande arbetsplatser, samverkan, hållbarhet och innovation. Kompetensblocken består av föreläsningar och workshops varvat med eget arbete. Valda metoder kommer ge deltagare praktisk erfarenhet med den egna verksamheten som utgångspunkt. Insatserna syftar till att utveckla organisationerna och öka samverkan mellan olika offentliga organisationer för att främja besöksnäringens utveckling.
Med ett gemensamt nödvändigt kompetenslyft, som direkt kan omsättas i praktiken, får individerna förutsättningar att tillsammans stärka Skånes hållbara tillväxt och ökade livskvalité. Långsiktighet, innovation, och flernivåsamverkan är vägen fram för en turism som är en del av lösningen och som spelar roll för hela Skåne.