22-007-S02 - Strategisk kompetens för framtiden

Diarienummer:
22-007-S02
Namn:
Strategisk kompetens för framtiden
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2026-01-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5564894326
Projektägare:
Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling Aktiebola
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Småland & Öarna
NUTS-2 kod:
SE21
Stödmottagare postnr:
57135
Stödmottagare ort:
NÄSSJÖ
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
500
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Då det på många håll saknas grundläggande industriella utbildningar är det en stor utmaning för svensk träindustri att hitta kompetent personal att anställa. Därför behöver företagen arbeta mer strategiskt med kompetensutveckling för befintlig personal. Projekt Strategisk kompetens för framtiden utgår från att ett företag behöver olika nivåer av kompetenser: Grundnivå, påbyggnadsnivå och avancerad nivå. Genom en strategisk plan som utifrån från denna kompetenstrappa kommer projektet genomföra kompetensutveckling för medverkande företag. Projektet kommer även genomföra aktiviteter för att utveckla företagens ledningsfunktioner samt för att inspirera och skapa intresse hos företag och deras anställda för utbildning på eftergymnasial nivå. Projektets främsta syfte är att säkra upp den långsiktiga kompetensförsörjningen i branschen genom strategisk och strukturell kompetensutveckling av befintlig personal.