information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-006-S02 - Barnens bästa i Alvesta

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-006-S02
Projektägare organisationsnummer:
2120000639
Projektägare:
ALVESTA KOMMUN
Namn:
Barnens bästa i Alvesta
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2026-01-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Småland & Öarna
NUTS-2 kod:
SE21
Stödmottagare postnr:
34280
Stödmottagare ort:
ALVESTA
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
750
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-006-S02

Barn och ungas utmaningarna i dagens samhälle är många och stora. Barn och ungas psykiska hälsa har försämrats liksom ökade skillnader i skolresultat, negativ utveckling i levnadsvanor, ökad barnfattigdom, ojämlik hälsa och utanförskap och ökade ekonomiska kostnader, för att bara nämna några. Alvesta kommun är inget undantag, cirka 15 procent av barnen lever i fattigdom (2021), trångboddheten är stor och 40 procent av eleverna klarar inte gymnasiet. Dessutom skiljer sig barn och ungas förutsättningar beroende på tätort, och vart i tätorten man befinner sig. Dessa samhällsutmaningar kan inte lösas av en enskild aktör utan behöver ske i samverkan med andra aktörer. Syftet med detta projekt är att utveckla och praktisera en metod för att arbeta tvärsektoriellt med barn och ungas behov – Barnens bästa gäller i Alvesta kommun.

Projektmål
1. Etablera en tvärsektoriell samverkansmodell för barn och ungas bästa.
2. Informera om samverkansmodellen och implementera den gemensamt i kommunkoncernen.
3. Stärka närvaron i hela kommunen utifrån ett tvärsektoriellt arbetssätt.
4. Arbeta platsspecifikt kring ett barns behov.

Implementeringsprocessen består av:
1. Information, utbildning och dialog
2. Träning i att använda Kronobarnsmodellens verktyg
3. Samverkan i praktiken
4. Uppföljning, utvärdering, återkoppling

Huvudsyftet med aktiviteterna är att stärka den tvärprofessionella och tvärsektoriella samverkan kring målgruppen. Att med olika aktiviteter stödja processen med barn och unga i centrum. För att lyckas med det planerar vi att:
1. Starta upp en pedagogisk verksamhet på vårt familjecentrum i Alvesta.
2. Starta upp en pedagogisk verksamhet i vårt närvaroteam.
3. Starta upp områdesgrupper i våra tre huvudområden i Alvesta kommun; Vislanda, Moheda och Centrum. Där kommer lokala grupper att byggas upp med fokus på att skapa en lokal lägesbild och utifrån den identifiera områden och behov.