22-005-S01 - Samverkan, inkludering och anställningsbarhet - Kalmar län (SIA)

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-005-S01
Projektägare organisationsnummer:
8025185011
Projektägare:
KOMMUNFÖRBUNDET KALMAR LÄN
Namn:
Samverkan, inkludering och anställningsbarhet - Kalmar län (SIA)
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2026-01-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Småland & Öarna
NUTS-2 kod:
SE21
Stödmottagare postnr:
39127
Stödmottagare ort:
KALMAR
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
584
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-005-S01

Problemet som projektet vill lösa är utanförskapsfrågan ur två olika perspektiv. Dels det reaktiva perspektivet där personer som i dag befinner sig i ett utanförskap fångas upp och rustas ut ur utanförskap, dels det proaktiva spåret där personer som riskerar att hamna i utanförskap hjälps av projektets insatser och med detta undviker att hamna i ett utanförskap.

Ett led i problemet med att lösa utanförskapsproblematiken är att komma till rätta med effektiv samverkan på lokal nivå mellan de verksamheter som vanligen möter individer i ett utanförskap. Socialtjänst, skola och AME.

Projektet Dbehöver också syfta till att ta tillvara den kompetensbas som har byggts upp i länet hos kommunerna arbetsmarknadsenheter genom tidigare projekt och som inte implementerats fullt ut ännu.

Målsättningen med projektet är att deltagarna ska lämna sitt utanförskap genom att påbörja studier och eller arbete. Ambitionen är att 60% av projekts 584 deltagare ska gå till arbete eller studier. Vidare ska vi också arbeta med att ta fram och upprätthålla lokal samverkansstruktur mellan Socialtjänst, skola och AME. Denna struktur ska syfta till att underlätta deltagarnas väg till självförsörjning.

Det som genomsyrar projektet är att sätta den enskilde individen i centrum. För det används en rad metoder som fokuserar på motiverande samtal. Det finns stor möjlighet till delaktighet från deltagaren sida vid utformning av insatser. Det är också den enskilde deltagaren som behöver göra sin resa för att kunna etablera sig långsiktigt i samhället - genom arbete och studier.

Utöver detta kommer vi pröva mätmetoder i projektet med syfte att hitta en som vi kan använda i hela länet.

Projektets design med en regional aktör som projektägare och många samverkansaktörer som utförare är en styrka som bidrar till att projektet har låg sårbarhet och främjar likvärdighet över ett stort geografisk område.