22-004-S06 - Ett hållbart arbetsliv för care leavers

Diarienummer:
22-004-S06
Namn:
Ett hållbart arbetsliv för care leavers
Startdatum:
2023-01-01
Slutdatum:
2025-12-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8024057815
Projektägare:
SOS-BARNBYAR SVERIGE
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
80
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Sedan 2018 har SOS Barnbyar bedrivit verksamhet för att stödja unga som lämnar samhällsvård. Genom forskning och vår erfarenhet i verksamheten ser vi ett stort behov att stärka psykisk hälsa och anställningsbarhet hos målgruppen. Projektet "ett hållbart arbetsliv för care leavers" syftar till att stärka unga (16-25 år) som lämnar samhällsvård så att man upplever en förbättrad psykisk hälsa och kommer i arbete eller studier. Projektet kommer att använda metoderna Supported Employment, Supported Education och Problem Management Plus för att stödja unga care leavers behov. Verktygen kommer att testas och anpassas till SOS Barnbyars verksamhet och på sikt integreras i SOS Barnbyars nationella verksamhet.