information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-004-S06 - Ett hållbart arbetsliv för care leavers

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-004-S06
Projektägare organisationsnummer:
8024057815
Projektägare:
SOS-BARNBYAR SVERIGE
Namn:
Ett hållbart arbetsliv för care leavers
Startdatum:
2023-01-01
Slutdatum:
2025-12-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
80
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-004-S06

Sedan 2018 har SOS Barnbyar bedrivit verksamhet för att stödja unga som lämnar samhällsvård. Genom forskning och vår erfarenhet i verksamheten ser vi ett stort behov att stärka psykisk hälsa och anställningsbarhet hos målgruppen. Projektet "ett hållbart arbetsliv för care leavers" syftar till att stärka unga (16-25 år) som lämnar samhällsvård så att man upplever en förbättrad psykisk hälsa och kommer i arbete eller studier. Projektet kommer att använda metoderna Supported Employment, Supported Education och Problem Management Plus för att stödja unga care leavers behov. Verktygen kommer att testas och anpassas till SOS Barnbyars verksamhet och på sikt integreras i SOS Barnbyars nationella verksamhet.