information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-004-S01 - SVUNG- Svenljungas unga

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-004-S01
Projektägare organisationsnummer:
2120001512
Projektägare:
SVENLJUNGA KOMMUN
Namn:
SVUNG- Svenljungas unga
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2026-02-28
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
51280
Stödmottagare ort:
SVENLJUNGA
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
550
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-004-S01

Projekt SVUNG-Svenljungas unga, är ett projekt som riktar sig mot Svenljunga kommuns barn och unga i åldern 13- 24 år. Projektet är en bred satsning med målet att fler ungdomar ska fullfölja sina studier och ta ett första steg mot att etablera sig på arbetsmarknaden. Allt för stor andel av barn ungdomar i Svenljunga har hög frånvaro från skolan, fullföljer inte sina studier och lider av psykisk ohälsa. Projektets mål är att ändra på detta och för att nå resultat kommer arbetet att inrikta sig mot att utveckla metoder och arbetssätt som ökar närvaron och tryggheten i skolan, ökar framtidstron och känslan av att kunna påverka, ökar kunskapen om och möjligheterna på arbetsmarknaden samt ger förutsättningar för att barn och unga ska få en bättre fysisk och psykisk hälsa.
Inom ramen för projektet kommer det att anställas en socialpedagog vars främsta uppdrag är att bygga relationer med barn/ungdomar med hög frånvaro från skolan och deras familjer för att kunna stötta dem och hjälpa dem vidare. Det kommer även att anställas en fritidsledare som kommer att finnas där ungdomarna finns, både under skoltid och på fritiden. Tillsammans med föreningslivet är målet att fritidsledaren ska kunna utveckla och skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga.
Projektet riktar sig även mot UVAS(unga som varken arbetar eller studerar) och kommer att arbeta med målgruppen 15-25 år. Fram till att ungdomarna fyller 20 år omfattas de av det kommunala aktivitetsstödet, men efter det är det ingen som har något ansvar att söka upp dem. Projektets mål är därför att utöka det kommunala aktivitetsstödet till att omfatta även 20- 24 år.