22-003-S03 - Cresco+

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-003-S03
Projektägare organisationsnummer:
2220002154
Projektägare:
SAMORDNINGSFÖRBUNDET SKARABORG
Namn:
Cresco+
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2025-06-30
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
500
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-003-S03

Samordningsförbundet Skaraborg har i förstudien "Sustainable progression" kommit fram till att förbundet både har svårt att nå missgynnade grupper och svårt att skapa en varaktig progression mot arbete i den omfattning förbundet önskar. Crecso+ är ett projekt på strax över 2 år i Skaraborg med samtidiga och samordnade insatser som är utformat för att lösa dessa utmaningar. Projektet kommer att ha 500 deltagare bosatta i 14 olika kommuner som är mellan 18-64 år och har en komplex problematik och behov av samordning. De har försörjning från kommunen, socialtjänst eller Försäkringskassan, även individer som initialt inte har någon försörjning kommer att inkluderas i projektet (med förbundets egen finansiering). Deltagare får i projektet en samordnare som med hjälp av BIP-modellen kartlägger deltagarens hela livssituation och utifrån den tillsammans med deltagaren skapar en individuell plan för vilka områden deltagaren behöver stärkas inom för att förbättra sin arbetsförmåga. Inom projektet kan deltagaren bland annat få del av den studiemotiverande kursen "Livslinjen" av Varas folkhögskola och verktyget "JobMatch Talent". Insatser som främjar ett fördomsfritt bemötande med tro på deltagaren kommer att ske riktat till projektpersonal. Likaså kommer metodutvecklande insatser ske som främjar att alla individer inom målgruppen, även de som tillhör missgynnade grupper, får en förbättrad möjlighet att ta del av projektets insatser.

Projektet har följande fyra målsättningar:
1. Deltagande kvinnor och män har gjort en stegförflyttning och närmat sig arbetsmarknaden.
2. Deltagande kvinnor och män uppnår en varaktig progression mot arbete eller studier.
3. Alla individer i målgruppen, inklusive de som tillhör missgynnade grupper, ska ha förbättrade möjligheter att ta del av projektets insatser.
4. Projektpersonalen bemöter deltagare fördomsfritt och med en tro på individens förmåga.